bezpečně u bezručů – co vás čeká po příchodu do divadla?

bezpečně u bezručů – co vás čeká po příchodu do divadla?
14. října 2021

za jakých podmínek lze přijít na představení k bezručům?
  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
  • absolvovat samotest na místě (můžete si ho zakoupit u nás na pokladně) a prokázat se negativním výsledkem,
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Pokud vykazujete příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňujete některou z výše stanovených podmínek a neprokážete se jejím splněním při vstupu do divadla (mimo děti do dovršení 6 let věku), máme povinnost vás nevpustit na představení. Děkujeme za pochopení!

co mě čeká po příchodu do divadla?
  • Prosíme všechny diváky, aby u vstupu do divadla použili desinfekci a po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách měli nasazený respirátor – pokud si jej zapomenete doma, můžete si jej zakoupit u nás na pokladně.
  • Ve foyeru i v sále dodržujte prosím rozestupy.
  • V případě, že dojde ke zrušení představení z důvodu vládních nařízení, nebo z provozních důvodů na straně divadla, bude vám vstupné vráceno v plné výši. Pokud se představení nemůžete zúčastnit ze zdravotních, karanténních či jiných důvodů, vstupné bohužel vrátit nelze.

další aktuality

nezapomeňte do konce roku uplatnit své poukázky
15. října 2021

nezapomeňte do konce roku uplatnit své poukázky

bezpečně u bezručů – co vás čeká po příchodu do divadla?
14. října 2021

bezpečně u bezručů – co vás čeká po příchodu do divadla?

bombovní předplatné
29. září 2021

bombovní předplatné

všechny aktuality